Om psykosyntesen

Den italienska psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974) lade grunden till  psykosyntesen. Assagioli var elev till Sigmund Freud, men vände sig från psykoanalysen eftersom han tyckte att den var för begränsad och hade för stort fokus på det sjuka i människan. Assagioli såg människan som en frisk individ som tidvis kan fungera sämre. I mötet med sina patienter såg Assagioli att psykisk smärta som t.ex. ångest, depression och andra störningar, inte alltid var något sjukt utan ibland ett försök hos en person för att finna en djupare mening och ett innehåll i sitt liv.

Framförallt ville Assagioli också beakta mänskliga uttryck som kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet. Assagioli blev en av den transpersonella psykologins pionjärer.

Psykosyntesen är en existentiell psykologi som ser att människan:

– består av kropp, psyke och själ

Vi ser människan som en helhet där kropp, psyke och själ samspelar med varandra. Hur samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Men hjälp av psykosyntesens metoder kan människan få alla sina till synes motstridiga krafter i balans och harmoni.

– har en hel och frisk kärna

Psykosyntesen ser till det friska i varje individ. Vi fokuserar mer på människans möjligheter och mindre på hennes begränsningar. Psykosyntesen utgår från att var och en av oss bär på en unik potential.

Människans vilja är central inom psykosyntesen

Det är viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt och om vi ska känna oss lyckliga. Ändå är det ofta som viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare, för att vi är rädda, eller helt enkelt för att vi inte är vana att använda vår vilja. Psykosyntesen leder dig i riktning mot din egen innersta vilja och uppmuntrar dig att agera utifrån den.

Jaget och dess delpersonligheter
Psykosyntesen utgår från att varje människa har ett “jag”, ett personligt själv, som är den klaraste punkten i varje individ. Jaget värderar aldrig, men det iakttar. Som stöd har jaget olika delpersonligheter som det verkar igenom. Jaget, det personliga självet, får också vägledning genom det Transpersonella Självet, som är kopplat till det gudomliga universum där vi alla är ett.

Psykosyntesen är en praktisk psykologiform
Inom psykosyntesen ska vi inte bara förstå varför vi beter oss som vi gör, utan vi ska också omsätta våra insikter till praktiskt handlande. Då kan vi lära känna oss själva bättre och förstå våra behov.

För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde Assagioli sig av metoder från olika psykologiska skolor: från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap.  Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer skapade Assagioli en mängd praktiska tekniker. Dessa tekniker använder man aktivt i sitt arbete när man jobbar som samtalscoach med psykosyntes som grund.