Mer om coaching

Coaching

Under det första coachningssamtalet sätter vi tillsammans upp ett tydligt mål för coachingen och vi gör upp en realistisk plan för att nå målet.

Vi använder metoder som passar dig, t.ex. dialog, avslappning, reflektion, vägledda meditationer, medveten närvaro eller målning. Inom coachingen fokuserar vi på nuet och framtiden. Coaching är inte terapi.

Hur många gånger vi träffas beror på dina behov och dina önskemål, men en coachingprocess omfattar oftast 5-10 samtal.

Under coachingsprocessen får du öva upp förmågan att kunna styra dina tankar, känslor och attityder, och att välja och se dina möjligheter. Det är givetvis du som bestämmer inom vilket område du vill bli coachad.

Vanliga orsaker till att man vill komma till coaching är att man vill:

* Förändra något i sitt liv, antingen privat eller yrkesmässigt.

* Få klarhet över sin livssituation.

* Få hjälp med att förverkliga sina drömmar och mål.

* Ändra livsstil. T.ex. komma igång med träningen, nå sin idealvikt, bli rökfri, stressa mindre.

* Bli bättre på att fatta beslut.

* Lära sig att hitta sina egna gränser och kommunicera dem tydligt till andra människor.

* Få hjälp med att möta de utmaningar som livet ställer oss inför.

* Få bättre självkänsla.

* Hitta glädjen i sitt liv.

* Lära sig att leva mer i nuet (medveten närvaro).

En av grundstenarna inom psykosyntesen är att vi alla har slumrande resurser. När man utvecklar sin inneboende potential får man kraft och livsglädje. Det skapar också en känsla av tillit och mening. Under coachingsprocessen blir du mera medveten om dina styrkor och resurser, vilket bidrar till att du lättare kan forma det liv du verkligen vill ha.

Min uppgift som coach är att inspirera, motivera, stödja och hjälpa dig att hålla fokus framåt – mot målet. Jag ställer frågor som får dig att reflektera över din situation och som hjälper dig att se din situation tydligare och klarare. För mig handlar coaching bl.a. om att ge en person fullt fokus. Genom att aktivt lyssna och ställa frågor om det jag hör, ser och tycker mig uppfatta, får du nya tankar – som sätter fart på din vilja och ökar din självmedvetenhet och ditt inre ledarskap. Din självkänsla blir stärkt och det får dig att våga möta flera utmaningar.

Det första samtalet tar 75 minuter. De övriga är 50 minuter långa.

Pris: 50 € per gång.

Jag har tystnadsplikt och som medlem i Psykosyntesföreningen i Finland rf. har jag förbundit mig att följa föreningens etiska regler: www.psykosyntes.fi/etiska.php.